Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca Yapılan Aksaray İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği Sınavı Sonuçları (08/09/2014)

 • Nihai Başarı Listesi

 • Hazırlanması Gereken Evraklar

 • Mecburi Hizmetin Bulunmadığına Dair Beyan

 • Mal Bildirim Formu

 • İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği(23/07/2014)

 • Sözlü Sınava İlişkin Mülakat Yeri, Tarih ve Saatini Gösterir Liste

 • İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği Boy Kilo Ölçüm Sonuçları (18/07/2014)

 • İlan Metni İçin Tıklayın

 • Liste İçin Tıklayın

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayın

 • Zabıt Katipliği, Mübaşir, İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği (11/07/2014)

 • Listeler İçin Tıklayın