DUYURU

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


Başkanlığımızca 20/08/2019-21/08/2019 tarihlerinde yapılan Ankara Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Ankara Sözleşmeli İcra Katipliği ve Ankara Bim (Kastamonu İdare Mahkemesi) için uygulama sınavları yapılmış olup, uygulama sınav sonuçları ile tüm unvanlara ilişkin sözlü mülakat tarihleri ekte yayınlanmıştır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı evrakları Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, listede isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten en az 30 dakika öncesinde Ankara Adalet Sarayı A kapısı girişinde bulunan Ankara Adliyesi Kütüphanesi önünde nüfus cüzdanları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

ADAYLARIN SÖZLÜ MÜLAKATA GELİRKEN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

  • 1) 2 adet kimlik fotokopisi,
  • 2) 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bu formun bilgisayar veya daktilo ile doldurulması, her forma ayrı ayrı vesikalık fotoğraflarının yapıştırılması ve imza kısmının tarafınızca imzalanması, formun alt kısmındaki nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı Başkanlığımızca yapılacağından bu kısmın boş bırakılması gerekmektedir.
***Adayların sözlü mülakat tarihlerinin başka bir Komisyonda yapılacak sözlü mülakat tarihi ile çakışması halinde; 05/09/2019 tarihine kadar mazeret durumlarına ilişkin dilekçeleri ile birlikte başka bir Komisyonda sözlü sınava katılacaklarını kanıtlayan belgelerin Başkanlığımıza bizzat teslimi ya da en yakın Komisyon Başkanlığı kanalıyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
"Bu tarihten sonra gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır. "

Bu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 02/09/2019

SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←